Privacy

Cinemaan.be is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar bezoekers en verbindt er zich toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle andere regelgeving hieromtrent te respecteren.

Sommige gegevens die komen uit één of meer bezoeken aan cinemaan.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Cinemaan.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Gegevens die de bezoeker zelf aan cinemaan.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Die gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Uitzondering: als er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht op cinemaan.be via @Cinemaan.

Disclaimer

Cinemaan.be is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.